11 października 2020
Apel o wsparcie Fundacji Dom Sędziego Seniora

Przypominamy, że  istniejąca od 2014 r. Fundacja „Dom Sędziego Seniora”, od dnia 29 listopada 2017 r. wpisana została do rejestru organizacji pożytku publicznego. Jej głównym celem statutowym jest pomoc osobom starszym, w tym sędziom  w stanie spoczynku m.in. poprzez budowę i organizację Domów Sędziego Seniora. Fundacja pomaga także sędziom (i byłym sędziom) w trudnych sytuacjach życiowych i materialnych.

Zachęcamy wszystkich do wspierania tej cennej dla naszego środowiska inicjatywy. Szczegóły na stronie www.domsedziegoseniora.pl

Apel Fundacji o wsparcie można znaleźć także na YouTube pod hasłem Dom Sędziego Seniora.