Przystępując do Stowarzyszenia członek zobowiązuje się do opłacania składek członkowskich.
Składka wynosi 50 zł miesięcznie (od 1 kwietnia 2023 r.) i jest płatna na rachunek Stowarzyszenia w PKO BB S.A. I Oddział Warszawa nr 02 1020 1013 0000 0902 0378 1937.