Zarząd Stowarzyszenia:

 • Prezes Aleksandra Wrzesińska-Nowacka
 • Wiceprezes ds. finansowych
  Barbara Kołodziejczak-Osetek

 • Wiceprezes ds. organizacyjnych Renata Detka
 • Sekretarz Jacek Niedzielski
 • Członek Ewa Michna
 • Członek Maria Zawadzka
 • Członek Jan Grzęda
 • Komisja rewizyjna w składzie:

 • Barbara Rymaszewska
 • Małgorzata Niezgódka-Medek
 • Mirosław Surma