22 maja 2020
Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

Z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom Sędziom, Asesorom i Referendarzom życzymy, aby:

– mogli orzekać na podstawie stabilnego, stanowionego w zgodzie z Konstytucją i umowami międzynarodowymi prawa, przy zachowaniu zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów;

–  ich prawa obywatelskie były przestrzegane.

Życzymy wytrwałości i wierności przysiędze, którą składamy przy objęciu urzędu.

Wymiar sprawiedliwości nie działałby bez całej rzeszy urzędników sądowych i asystentów. Im życzymy, aby mogli pracować w godnych warunkach, za godziwe wynagrodzenie.

Dziękujemy Obywatelom za wsparcie, jakiego udzielają nam od lat w walce o niezależne sądy i niezawisłych sędziów. Ta walka jest naszą wspólną sprawą – Rzeczpospolita Polska jest dobrem wszystkich obywateli. Zgodnie z ich wolą wyrażoną w Konstytucji Rzeczypospolita Polska ma być demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów jest niezbędnym warunkiem dla istnienia państwa prawa.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych