10 września 2020
Konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości 10 września 2020 r.

10 września br. o godz. 13.30 Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym będzie rozpoznawać
zażalenie Prokuratora Generalnego na odmowę Rzecznika Dyscyplinarnego pociągnięcia
do odpowiedzialności prok. Krzysztofa Parchimowicza za to, że w charakterze
publiczności wspierał panią prok. Beatę Mik podczas jej rozpraw dyscyplinarnych.
Rozprawa ta, jak i wiele innych, została wyznaczona mimo postanowienia TSUE z 8
kwietnia 2020 r. o zastosowaniu środków tymczasowych wobec Izby Dyscyplinarnej i
postanowienia byłej I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf o zawieszeniu jej funkcjonowania.
Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zaprasza na konferencję prasową, która odbędzie
się podczas rozprawy o godz. 13.30, przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego.
Podczas konferencji głos zabiorą:
prok. Krzysztof Parchimowicz,
Maria Ejchart-Dubois – koordynatorka Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS,
Piotr Kładoczny – Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
adw. Michał Wawrykiewicz – Inicjatywa #WolneSądy.
Data: 10 września 2020 r., godz. 13.30
Miejsce: przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego (pl. Krasińskich 4/6/8)
Partnerzy KOS:
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Stowarzyszenie Amnesty International
Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów