20 października 2020
Konferencja prasowa Komitetu Obrony Sprawiedliwości podczas posiedzenia Izby Dyscyplinarnej w sprawie uchylenia immunitetu sędzi Irenie Majcher

W środę 21 października o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Izby Dyscyplinarnej w sprawie uchylenia immunitetu sędzi Sądu Rejonowego w Opolu Irenie Majcher. Prokuratura Krajowa chce postawić sędzi zarzut niedopełnienia obowiązków z art. 231 k.k. w sprawie, w której jedna z opolskich spółek nie dopełniła obowiązku przeniesienia akt rejestrowych z Rejestru Handlowego B do Krajowego Rejestru Sądowego, a w konsekwencji utraciła własność nieruchomości. Zdaniem Prokuratury mimo, że sędzia działała zgodnie z obowiązującym prawem, naraziła spółkę na utratę majątku.
Przypominamy, że Izba Dyscyplinarna funkcjonuje wbrew postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zastosowaniu środków tymczasowych oraz postanowienia byłej I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf o zawieszeniu jej funkcjonowania.
Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zaprasza na konferencję prasową, która odbędzie się podczas posiedzenia Izby Dyscyplinarnej o godz. 14.30 przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego.
Podczas konferencji głos zabiorą:
Maria Ejchart-Dubois – koordynatorka Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS,
sędzia Piotr Gąciarek – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,
sędzia Paweł Juszczyszyn – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,
sędzia Katarzyna Kałwak – prezeska oddziału opolskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”,
Danuta Przywara – prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
adw. Michał Wawrykiewicz – Inicjatywa #WolneSądy.
Data: 21 października 2020 r., godz. 14.30
Miejsce: przed głównym wejściem do Sądu Najwyższego (pl. Krasińskich 4/6/8)
Partnerzy KOS:
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Stowarzyszenie Amnesty International
Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów