15 lipca 2021
Podziękowania dla Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Adama Bodnara

Dziś niestety nieodwołalnie prof. Adam Bodnar zakończył swoją kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich.
Był Rzecznikiem w trudnych dla obywateli czasach. Postawił wysoko poprzeczkę swoim następcom. Był i działał wszędzie tam, gdzie potrzebowali Go obywatele, podejmował interwencje, edukował. Wspierał obywatelskie inicjatywy i organizacje pozarządowe, a przede wszystkim niestrudzenie walczył o prawa i wolności obywatelskie gwarantowane w Konstytucji.

Wspomagał go świetny i prężny zespół z Biura Rzecznika i zastępcy: Hanna Machińska, Stanisław Trociuk i Maciej Taborowski. Działali prężnie mimo obcinania budżetu RPO. Ich doba miała chyba więcej niż 24 godziny. Wspaniali ludzie na czas próby.

Każdy z siedmiu Rzeczników Praw Obywatelskich działał w nieco innych warunkach. Nie zawsze musieli podejmować tak trudne zadania. Kadencja Adama Bodnara był wyjątkowa. Wymagała siły, wytrwałości i wielkiej psychicznej odporności.

Sędziowie sądów administracyjnych z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych bardzo dziękują Panu Adamowi Bodnarowi i jego współpracownikom za ponad 5 lat ciężkiej pracy Dziękujemy Panu Rzecznikowi za wsparcie sędziów oraz działania na rzecz praworządności, niezawisłości sędziów i niezależności sądów, za cywilną odwagę i wierność zasadom.