30 kwietnia 2020
Podziękowania Komitetu Obrony Sprawiedliwości dla Małgorzaty Gersdorf

Warszawa, 30 kwietnia 2020 r.
Szanowna Pani Prezes,
W dniu zakończenia Pani kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jako obywatele
i organizacje zaangażowane w obronę niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej
dziękujemy Pani za ostatnie lata wspólnej sędziowskiej i obywatelskiej walki
o utrzymanie w polskim porządku prawnym niezależnego Sądu Najwyższego.
Dziękujemy!
Sędziowie Sądu Najwyższego są ostatnim gwarantem niezależności sądownictwa oraz
przetrwania w Polsce demokracji konstytucyjnej.
Jako obywatele oczekujemy od Państwa dalszej obrony tych wartości i deklarujemy swoje
wsparcie.
Partnerzy KOS:
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Stowarzyszenie Amnesty International
Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów