25 stycznia 2021
Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z 24 stycznia 2021 r. w sprawie delegowania prokuratorów

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych podtrzymuje wyrażoną w ramach Komitetu Obrony Sprawiedliwości opinię nr (37(1)2021) z 19 stycznia 2021 r.  w sprawie delegowania prokuratorów ze Stowarzyszenia Lex Super Omnia. W związku z ostatnimi wypowiedziami Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi tej kwestii ponownie chcieliśmy podkreślić, że osobom wykonującym zawód prokuratora przysługują, tak jak każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, prawa i wolności konstytucyjne. Wśród tych praw i wolności jednym z najważniejszych  jest zasada przyrodzonej godności (art. 30 Konstytucji), gwarantująca każdemu nienaruszalność, poszanowanie i ochronę przyrodzonej godności człowieka. Zasada ta ma stanowić dyrektywę interpretowania wszystkich pozostałych praw i wolności, wynikających z Konstytucji. Wynika z niej, że żaden człowiek nie może być traktowany przedmiotowo. Poszanowanie i ochrona godności człowieka jest obowiązkiem władz publicznych i obowiązek ten nie został wyłączony w odniesieniu do jakiejkolwiek grupy zawodowej i nie jest zależny od tego, czy obywatel wykonuje służbę na rzecz państwa. Prawo do delegowania prokuratora do innej jednostki prokuratury niż ta, której siedziba znajduje się w miejscu jego zamieszkania, wynikające z art. 106 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze powinno zatem być realizowane nie tylko z uwzględnieniem potrzeb prokuratury (powinny one być rzeczywiste), ale przede wszystkim z zachowaniem zasady poszanowania godności człowieka, czyli z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej, życiowej, zdrowotnej delegowanego oraz z zapewnieniem mu właściwego czasu do ułożenia swoich spraw rodzinnych i życiowych na czas delegacji. W tym przypadku wybrane miejsce delegowania, czas rozpoczęcia delegacji, wybór osób delegowanych dają powody do stwierdzenia, że całkowicie pominięto zasadę wynikającą z art. 30 Konstytucji.