8 czerwca 2020
Uchwała nr 1/2020 Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych solidaryzuje się z sędzią Sądu Okręgowego Igorem Tuleyą. 9 czerwca 2020 r. o godzinie 9.00 Izba Dyscyplinarna rozpoznawać ma wniosek o uchylenie mu immunitetu.

Posiedzenie Izby Dyscyplinarnej zostało wyznaczone pomimo wydanego 8 kwietnia 2020 r. przez Trybunał Sprawiedliwości UE postanowienia o zabezpieczeniu  (C-791/19), zawieszającego działalność tej Izby. Naruszenie tego postanowienia skutkować może nałożeniem na Polskę okresowych kar pieniężnych.

Żądanie uchylenia immunitetu związane jest ponadto z czynnościami orzeczniczymi – jawnym ogłoszeniem przez sędziego uzasadnienia w sprawie nieprawidłowości sejmowego głosowania w grudniu 2016, wynikającego z zachowania posłów większości parlamentarnej. Prokuratura uznała, że sędzia ogłaszając publicznie orzeczenie nadużył uprawnień jako funkcjonariusz publiczny (art. 231 § 1 k.k.), ujawnił informacje osobie nieuprawnionej (art.266 § 2 k.k.) i naruszył tajemnicę śledztwa (art. 241 § 1 k.k.). Jest to kolejne działanie mające na celu zastraszenie sędziów i zniechęcenie ich do wydawania orzeczeń niezgodnych z wolą strony rządzącej.

Apelujemy do sędziów sądów administracyjnych o przyłączenie się do akcji solidarności z sędzią Igorem Tuleyą i wyjście 9 czerwca 2020 r. o godzinie 9.00 przed budynki sądów administracyjnych z hasłem „#MuremZaIgorem”.