19 września 2020
Uchwała nr 3/2020 Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z 18 września 2020 r.

Po raz kolejny stanowczo protestujemy przeciwko personalnym atakom na sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych związanych z wydanymi przez nich wyrokami. W portalu wPolityce.pl wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  wydany w sprawie skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. w  przedmiocie polecenia Poczcie Polskiej S. A. realizacji działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w trybie korespondencyjnym skomentowano poprzez przytyk do   jednego z sędziów składu orzekającego i odwołanie się do jego przynależności do „upolitycznionych” stowarzyszeń. Krytyka po raz ponowny odnosi się aktywności pozapolitycznej sędziego, zamiast do zgodności z prawem wydanego rozstrzygnięcia. Tego rodzaju krytykę uznać należy za niedopuszczalną.  Wyrok jest nieprawomocny i podlega zaskarżeniu. Zauważamy ponadto, co pominął autor artykułu, że skład orzekający jest trzyosobowy, a rozstrzygnięcie podejmowane jest większością głosów. Ograniczenie się do zarzutów ad personam sugeruje, że dziennikarze nie znaleźli argumentów merytorycznych, mogących podważyć stanowisko sądu. Celem artykułu jest zatem wyłącznie podważenie wiarygodności sędziów orzekających w tej sprawie i zastraszenie innych sędziów poprzez wykazanie, że wydawanie „niewygodnych” wyroków może się wiązać z ujawnianiem publicznie informacji niezwiązanych z ich z życiem zawodowym. Sposób przedstawienia przez dziennikarzy  informacji o przynależności do stowarzyszeń sędziowskich ma co najmniej sugerować, że sędziowie w orzekaniu kierują się nie prawem, a polityką, a ponadto działają przeciwko interesom państwa i obywateli.

Po raz kolejny zwracamy uwagę, że sędziowie są obywatelami polskimi. Tak jak każdemu obywatelowi przysługuje im zatem prawo do zrzeszania się (wolność zrzeszania się), wynikające z art. 58 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenia sędziów są legalnie działającymi stowarzyszeniami, których cel i działalność nie są sprzeczne z Konstytucją. Tylko w odniesieniu do sędziów, wprowadzono na podstawie art. 88a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 365) i art. 29 ust. 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2019 r poz. 2167) nakaz ujawniania przynależności do stowarzyszeń.