21 lutego 2020
Uchwała Zebrania Sędziów WSA w Poznaniu z 13 lutego 2020 r.

Zebranie Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zwraca się z apelem do przedstawicieli wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej o zaprzestanie stosowania w debacie i wystąpieniach publicznych dotyczących władzy sądowniczej i sędziów języka nienawiści oraz określeń stygmatyzujących i szkalujących. Od kilku lat prowadzona jest przeciwko nam kampania mająca na celu wykluczenie nas ze społeczeństwa. To my codziennie wchodzimy na sale rozpraw i wydajemy orzeczenia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Takie działania uniemożliwiają nam sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w spokoju i powadze, należnym każdemu obywatelowi naszej Ojczyzny. Przede wszystkim zaś niszczenie autorytetu władzy sądowniczej łamie normę określoną w art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym sądy są obok władzy ustawodawczej i wykonawczej trzecią, równorzędną władzą.
Zebranie sędziów zobowiązuje Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu do opublikowania uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz do przesłania uchwały Forum Współpracy Sędziów.