30 grudnia 2019
Uchwała ZO sędziów WSA w Łodzi z 16 grudnia 2019 r.

1. My, sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec represji podejmowanych w stosunku do sędziów w związku z wydawanymi przez nich orzeczeniami.
2. Protestujemy także: przeciwko planowanym zmianom ustawowym, zmierzającym do uniemożliwienia uwzględniania w toku orzekania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego, a także przeciwko ograniczeniom zakresu uprawnień samorządu sędziowskiego i kolegiów sądów.