24 kwietnia 2022
Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych Ołtarzew 23-24 kwietnia 2022 r.

23-24 kwietnia 2022 r. odbyło się w Ołtarzewie Walne Zgromadzenie OSSSA. Wybrano nowy zarząd. Prezesem została Aleksandra Wrzesińska-Nowacka. Do zarządu wybrani zostali Renata Detka, Paweł Groński, Barbara Kołodziejczak-Osetek, Izabella Kulig-Maciszewska, Jacek Niedzielski, Maria Zawadzka. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Henryka Lewandowska Kuraszkiewicz, Małogorzata Niezgódka-Medek i Mirosław Surma.