11 listopada 2023
Dzień Niepodległości
„Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pustobrzmiące słowa.
Można nie kochać cię – i żyć,
ale nie można owocować”
(Wisława Szymborska)
Wszystkim Obywatelkom i Obywatelom życzymy w Dniu Niepodległości, aby czuli się pełnoprawnymi obywatelami, aby mieli siły do działania i czynienia Polski coraz piękniejszą, bezpieczną, tolerancyjną i sprawiedliwą! I aby te działania sprawiały im radość i satysfakcję !