23 maja 2023
Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

Dziś coroczne święto wymiaru sprawiedliwości. Życzymy wszystkim sędziom i asesorom, aby zawsze postępowali zgodnie ze złożonym ślubowaniem, dobrej legislacji, aby warunki pracy pozwalały na spokojną pracę i możliwość poświęcenia na każdą sprawę takiej ilości czasu, jaka jest potrzebna do dobrego jej rozstrzygnięcia, aby obciążenie pracą pozwalało też na odpoczynek i realizację innych pasji, a wynagrodzenie odpowiadało konstytucyjnym wymogom. Wszystkim pracownikom sądów , bez których sądy nie mogłyby działać, życzymy spokojnej pracy w dobrych warunkach, a także docenienia ich wysiłków poprzez przyznanie im godziwego wynagrodzenia.