1 czerwca 2023
OSSSA członkiem AEAJ

12 maja 2023 r. odbyło się w Wersalu Walne Zgromadzenie Association of European Administrative Judges. Udział w Zgromadzeniu wzięli członkowie Zarządu OSSSA – Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Barbara Kołodziejczak-Osetek i Paweł Groński. Rozpatrzono na nim pozytywnie wniosek o przyjęcie OSSSA w poczet członków AEAJ. Z radością informujemy, że zostaliśmy przyjęci przez aklamację. W Wersalu powołano także nowe władze AEAJ. Prezesem AEAJ został pan Sylvain Mérenne (Francja), wiceprezydentami są pani Eva Wendler (Austria), pan David Rabenschlag (Niemcy), pani Eugenia Papadopoulou  (Grecja), pani Indrė Žvaigždinienė (Litwa). Sekretarzem Generalnym została pani  Camille Vinet (Francja) , a skarbnikiem pan Ralf Höhne (Niemcy). W Zgromadzeniu AEAJ uczestniczyła delegacja sędziów ze Stanów Zjednoczonych. Nasza delegacja przedstawiła aktualną sytuację w polskim sądownictwie.