24 marca 2023
Walne Zgromadzenie

W sobotę i niedzielę 25-26 marca 2023 r. członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Administracyjnych spotykają się na Walnym Zgromadzeniu. Oprócz spraw organizacyjnych na Zgromadzeniu zostaną przedstawione projekty zmian do Prawa o ustroju sądów administracyjnych (projekt nowej regulacji) i zmian Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przygotowane przez zespół legislacyjny Stowarzyszenia. Tekst projektów zawarty jest w plikach pdf (poniżej). Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z nimi i zgłaszania ewentualnych uwag na adres przewodniczącego zespołu Andrzeja Jagiełły .

pusa.pdf

podsumowanie-projekt-zmian-prawa-o-postepowaniu-przed-sadami-administracyjnymi.pdf