14 września 2022
Wspólne stanowisko stowarzyszeń w sprawie wynagrodzeń sędziów, asesorów, prokuratorów i referendarzy