8 grudnia 2022
Odwołanie p. Hanny Machińskiej ze stanowiska zastępcy RPO

Wczoraj, 7 grudnia 2022 r., odwołano ze stanowiska zastępcy RPO panią Hannę Machińską. To bardzo smutna wiadomość. Pani  dr Machińska znana jest z wieloletnich działań na rzecz ochrony praw człowieka, zarówno w postaci faktycznych działań na rzecz osób, których prawa naruszano, jak i z działań edukacyjnych. Gdy była dyrektorem Biura Rady Europy w Polsce organizowała dla sędziów seminaria z zakresu ochrony praw człowieka, połączone ze studyjną wizytą w ETPC. Jej działania jako zastępcy RPO przyczyniały się wydatnie do ochrony osób słabszych, znajdujących się w trudnej sytuacji. Jej czujne oko dostrzegało naruszenia praw człowieka na granicy polsko-białoruskiej. Działała w terenie,  odwiedzała zamknięte ośrodki dla uchodźców i upubliczniała wszelkie nieprawidłowości, także dotyczące traktowania organizacji niosących pomoc  uchodźcom i mieszkańców przygranicznych terenów. Zajmowała się także ochroną praw osób LGBT.Była tam, gdzie prawa człowieka były naruszane i nie zamykała oczu, tylko podejmowała działania w celu usunięcia tych nieprawidłowości.

Pani Hanna Machińska jest osobą godną podziwu, nie poprzestającą tylko na urzędniczych działaniach zza biurka.. Wykonywała swoje zadania w sposób wyjątkowo zaangażowany, nie szczędząc własnych sił i czasu.

W imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych składamy Pani Hannie Machińskiej wyrazy szacunku i   dziękujemy za to, czego dokonała. Mamy nadzieję, że nadal będzie Pani mogła działać aktywnie na rzecz ochrony praw człowieka.