24 kwietnia 2019

W pełni popieramy stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z 23 kwietnia 2019 r., skierowane do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Porównanie przeprowadzanych przez obecną władzę ustawodawczą i wykonawczą zmian w wymiarze sprawiedliwości do rozliczenia kolaborantów we Francji po II wojnie światowej, jest nie tylko głęboko nieuprawnione ale wręcz niebezpieczne dla konstytucyjnego porządku prawnego w…

14 marca 2019

Wspólne stanowisko z dnia 13 marca 2019 r. Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia Sędziowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszeniu Sędziów „Themis”, Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszeniu Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszeniu Sędziów Rodzinnych Pro Familia…

28 lutego 2019

Stanowisko pięciu stowarzyszeń sędziowskich w sprawie postulatów płacowych pracowników sądów. Stowarzyszenia sędziowskie, w związku z zapowiadanymi akcjami protestacyjnymi, popierają słuszne postulaty płacowe innych niż sędziowie pracowników sądów powszechnych i administracyjnych. Wynagrodzenia pracowników, niezbędnych do poprawnego funkcjonowaniu sądów wszystkich szczebli, pozostają na niezmienionym poziomie co do zasady od 2011 roku. Często oscylują wokół minimalnego wynagrodzenia gwarantowanego…