28 marca 2020

Sytuacja w Polsce i na świecie nie ma precedensu w ostatnich dekadach. Epidemia koronawirusa sparaliżowała życie społeczne we wszystkich jego aspektach. Wiele zarazem wskazuje na to, że szczyt epidemii mamy jeszcze przed sobą, zachorowań przybywa bowiem z każdym dniem. Już teraz można stwierdzić, że koronawirus występuje w Polsce na skalę masową. Tym samym mamy do…

9 marca 2020

W związku z obowiązkiem nałożonym na sędziów w art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) w zw. z art. 8 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j….

21 lutego 2020

Zebranie Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zwraca się z apelem do przedstawicieli wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej o zaprzestanie stosowania w debacie i wystąpieniach publicznych dotyczących władzy sądowniczej i sędziów języka nienawiści oraz określeń stygmatyzujących i szkalujących. Od kilku lat prowadzona jest przeciwko nam kampania mająca na celu wykluczenie nas ze społeczeństwa. To my codziennie…