16 marca 2023

Z oburzeniem przyjęliśmy informację dotyczącą pisma Przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa z 14 marca 2023 r. Pismo to, kierowane do prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, zawiera sugestię o konieczności skierowania na szkolenie z zakresu prawa konstytucyjnego przewodniczącej składu orzekającego sędziego  Joanny Knobel. Przewodnicząca KRS uznała takie działanie za celowe  z uwagi na treść rozstrzygnięcia i ustnych…

16 stycznia 2023

  Warszawa, 15 stycznia 2023 roku prof. dr hab. Tomasz GRODZKI Marszałek Senatu RP Krzysztof KWIATKOWSKI Przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej Aleksander POCIEJ Przewodniczący senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Panowie Przewodniczący, Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS jest inicjatywą trzynastu organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę praw człowieka i państwa prawa. Jego głównym…

12 stycznia 2023

Warszawa, 12 stycznia 2023 roku Stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2870) Rozpatrywany aktualnie przez Sejm poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2870) prezentowany jest przez wnioskodawców (choć faktycznie wnioskodawcą jest w…