16 marca 2024

Z uwagą obserwujemy ostatnie działania Ministra Sprawiedliwości oraz Parlamentu mające na celu przywrócenie praworządności w Polsce. Osiem lat systemowego niszczenia rządów prawa spowodowało, że jest to zadanie trudne i wymagające bezprecedensowych rozwiązań, zwłaszcza, że pomiędzy parlamentarną większością i rządem a Prezydentem RP nie ma zgodnej wizji zasad kształtujących sędziowską niezawisłość oraz instytucjonalnych gwarancji odrębności i…

16 marca 2024

Wczoraj w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie OSSSA. Mieliśmy wspaniałych gości – Małgorzatę Szulekę i Macieja Nowickiego z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Małgorzatę Kluziak ze Stowarzyszenia Themis i Piotra Gąciarka ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Dyskusja z gośćmi na temat rozwiązania kwestii neosędziów była bardzo gorąca. Był też z nami…

1 marca 2024

Organizatorzy konferencji Prerogatywy władzy – zapomniane pojęcie języka prawniczego czy figura retoryczna? (Łódź, siedziba Wydziału Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, 19 kwietnia 2024 r.) zapraszają do udziału w tym wydarzeniu, w formie zdalnej albo stacjonarnej. Uczestnictwo w konferencji wymaga uprzedniego zarejestrowania się drogą elektroniczną, a w przypadku wyboru formy uczestnictwa zdalnego – także…