1 czerwca 2023

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (Dz.U. z 2023 r. poz.1030) narusza w sposób rażący konstytucyjne zasady ustrojowe oraz podstawowe prawa obywatelskie. Ustanawia nieznany polskiemu porządkowi prawnemu „organ administracji publicznej”, jak określono w ustawie powoływaną przez Sejm Komisję,…

1 czerwca 2023

12 maja 2023 r. odbyło się w Wersalu Walne Zgromadzenie Association of European Administrative Judges. Udział w Zgromadzeniu wzięli członkowie Zarządu OSSSA – Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Barbara Kołodziejczak-Osetek i Paweł Groński. Rozpatrzono na nim pozytywnie wniosek o przyjęcie OSSSA w poczet członków AEAJ. Z radością informujemy, że zostaliśmy przyjęci przez aklamację. W Wersalu powołano także nowe…

23 maja 2023

Dziś coroczne święto wymiaru sprawiedliwości. Życzymy wszystkim sędziom i asesorom, aby zawsze postępowali zgodnie ze złożonym ślubowaniem, dobrej legislacji, aby warunki pracy pozwalały na spokojną pracę i możliwość poświęcenia na każdą sprawę takiej ilości czasu, jaka jest potrzebna do dobrego jej rozstrzygnięcia, aby obciążenie pracą pozwalało też na odpoczynek i realizację innych pasji, a wynagrodzenie…