13 maja 2024

Negatywnie oceniamy przyjętą przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawkę polegającą na wykreśleniu art. 2 ust. 2 z ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS). Przyjęcie poprawki oznacza, że w Krajowej Radzie Sądownictwa będą mogli zasiadać sędziowie powołani z udziałem wadliwie ukształtowanej KRS, których status został zakwestionowany w wyrokach Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału Praw…

16 marca 2024

Z uwagą obserwujemy ostatnie działania Ministra Sprawiedliwości oraz Parlamentu mające na celu przywrócenie praworządności w Polsce. Osiem lat systemowego niszczenia rządów prawa spowodowało, że jest to zadanie trudne i wymagające bezprecedensowych rozwiązań, zwłaszcza, że pomiędzy parlamentarną większością i rządem a Prezydentem RP nie ma zgodnej wizji zasad kształtujących sędziowską niezawisłość oraz instytucjonalnych gwarancji odrębności i…

16 marca 2024

Wczoraj w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie OSSSA. Mieliśmy wspaniałych gości – Małgorzatę Szulekę i Macieja Nowickiego z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Małgorzatę Kluziak ze Stowarzyszenia Themis i Piotra Gąciarka ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Dyskusja z gośćmi na temat rozwiązania kwestii neosędziów była bardzo gorąca. Był też z nami…