6 października 2022

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim wyraża sprzeciw wobec zapisów projektu ustawy okołobudżetowej na rok 2023, przewidujących odejście od zasady ustalania wynagrodzeń sędziów w powiązaniu z wysokością przeciętnego wynagrodzenia, określonej w art. 91 § 1 c ustawy o ustroju sądów powszechnych. Zgromadzenie zwraca również uwagę na brak, uwzględniającej wysokość inflacji, waloryzacji wynagrodzeń…