11 lipca 2019

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS protestuje przeciwko decyzji Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Macieja Mitery o przeniesieniu sędziego Łukasza Bilińskiego z wydziału karnego do wydziału rodzinnego i nieletnich wbrew woli sędziego i wbrew stanowisku Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie, które postanowiło odroczyć wydanie opinii w tej sprawie. Arbitralna decyzja prezesa Macieja Mitery podjęta wbrew przepisom…

2 lipca 2019

Jako organizacje społeczne, którym bliskie są wartości demokratycznego państwa prawnego oraz prawa i wolności człowieka i obywatela, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec ataków władz i mediów publicznych na Rzecznika Praw Obywatelskich, dr hab. Adama Bodnara, w związku z jego interwencją dotyczącą ochrony godności podczas zatrzymania człowieka podejrzanego o dokonanie zbrodni w Mrowinach. Działania Rzecznika Praw Obywatelskich…

23 maja 2019

Wszystkim Sędziom, Prokuratorom i Pracownikom Sądów i Prokuratur życzymy: dobrego, stabilnego prawa, stanowionego z poszanowaniem uznawanych powszechnie wartości, siły i wytrwałości w sprawowaniu powierzonych obowiązków, spokoju niezbędnego do ich wykonywania.