28 listopada 2019

AMNESTY INTERNATIONAL POLSKA, ARCHIWUM OSIATYŃSKIEGO,CZŁONKOWIE ZESPOŁU EKSPERTÓW PRAWNYCH FUNDACJI IM. S BATOREGO,FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU – FOR,HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA,INSTYTUT PRAWA I SPOŁECZEŃSTWA INPRIS,OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH,STAŁE PREZYDIUM FORUM WSPÓŁPRACY SĘDZIÓW,STOWARZYSZENIE IM. PROF. ZBIGNIEWA HOŁDY,STOWARZYSZENIE PROKURATORÓW „LEX SUPER OMNIA”,STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA”,STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW „THEMIS”,WOLNE SĄDY W związku z ogłoszonym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w…

31 października 2019

Wyrażamy po raz kolejny zdecydowany sprzeciw wobec wypowiedzi polityków, stanowiących próbę zastraszania sędziów, którzy wydali niekorzystne dla wypowiadających się orzeczenia. W wywiadzie udzielonym 23.10. 2019 r. dla portalu wPolityce.pl. poseł do Parlamentu Europejskiego Patryk Jaki wyraził pogląd, że działalność orzecznicza sądów administracyjnych potwierdza tezę o konieczności reformy wymiaru sprawiedliwości i konieczność wprowadzenia przygotowanej z jego…

1 października 2019

Wyrażamy głęboki szacunek dla postawy tych naszych Koleżanek i Kolegów – sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy po wejściu w życie ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, podjęli decyzję o dalszym pełnieniu służby i nie skorzystali z wątpliwej zarówno konstytucyjnie jak i etycznie propozycji złożenia oświadczenia woli o pozostaniu…