8 stycznia 2020

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wyraża dezaprobatę wobec rozwiązań przyjętych w uchwalonej dnia 20 grudnia 2019 r. ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Stwierdzamy, że przyjęcie w tej ustawie  rozwiązań podważających zasady funkcjonowania władzy sądowniczej w demokratycznym państwie prawa jest…

30 grudnia 2019

Szanowni Przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych! Zapraszamy na Marsz 1000 tóg pt: “PRAWO DO NIEZAWISŁOŚCI. PRAWO DO EUROPY” Spotkajmy się wszyscy ubrani w togi z symbolicznie zaklejonymi ustami 11 stycznia 2020 w Warszawie aby wyrazić sprzeciw wobec zamykania prawnikom ust, a także aby wyrazić nasz szacunek dla prawa krajowego i europejskiego! Tym razem nie planujemy przemówień,…

30 grudnia 2019

1. My, sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec represji podejmowanych w stosunku do sędziów w związku z wydawanymi przez nich orzeczeniami. 2. Protestujemy także: przeciwko planowanym zmianom ustawowym, zmierzającym do uniemożliwienia uwzględniania w toku orzekania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego, a także przeciwko ograniczeniom zakresu uprawnień samorządu sędziowskiego…