21 lutego 2020

Zebranie Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zwraca się z apelem do przedstawicieli wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej o zaprzestanie stosowania w debacie i wystąpieniach publicznych dotyczących władzy sądowniczej i sędziów języka nienawiści oraz określeń stygmatyzujących i szkalujących. Od kilku lat prowadzona jest przeciwko nam kampania mająca na celu wykluczenie nas ze społeczeństwa. To my codziennie…

14 lutego 2020

Dziś, 14 lutego 2020, wchodzi w życie pospiesznie przygotowana i sprzeczna z Konstytucją RP ustawa o zmianie ustawy o ustroju sadów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, nazwana ustawą represyjną. Wejście w życie ustawy represyjnej oznacza: 1. Dyscyplinarne wymuszanie na polskich sędziach niestosowania prawa Unii Europejskiej (w szczególności w zakresie wyroku TSUE…

10 lutego 2020

Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy Sędziowie! Fundacja Dom Sędziego Seniora utworzyła Fundusz Pomocy. Do statutowych celów Fundacji Dom Sędziego Seniora należą integracja środowiska sędziowskiego oraz wspieranie sędziów i byłych sędziów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Realizacji tych celów służyć ma Fundusz Pomocy, którego środki mają być przeznaczone na udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej sędziom i…