27 marca 2023
Walne Zgromadzenie OSSSA 25-26 marca 2023 r.- podsumowanie

W ostatni weekend odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie OSSSA. Naszymi gośćmi byli Prezes Iustitii Krystian Markiewicz i członek zarządu Iustitii Arkadiusz Tomczak oraz Prezes Honorowy Stowarzyszenia Sędziów Themis Irena Kamińska. Mieliśmy też wyjątkowych gości – dr Hannę Machińską i prof. dr. hab. Andrzeja Gomułowicza. Uchwałami Walnego Zgromadzenia z 25 marca 2023 r. nadaliśmy Hannie Kamińskiej i Andrzejowi Gomułowiczowi tytułu honorowych członków naszego Stowarzyszenia. Nasi członkowie honorowi mieli bardzo ciekawe wystąpienia – dr Hanna Kamińska o naruszaniu praw człowieka w odniesieniu do uchodźców i efektywności ochrony sądowej w tym zakresie udzielanej przez sądy powszechne i administracyjne. Pan prof. Andrzej Gomułowicz mówił o statusie obecnej KRS i skuteczności powołań sędziowskich na podstawie jej uchwał. Dyskusja po tym ostatnim wystąpieniu była bardzo gorąca. Zgromadzenie powołało nowego członka Komisji Rewizyjnej – Barbarę Rymaszewską. Podjęło także uchwałę dotyczącą stanu praworządności w Polsce (uchwała opublikowana we wcześniejszym wpisie).