30 grudnia 2019

1. My, sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec represji podejmowanych w stosunku do sędziów w związku z wydawanymi przez nich orzeczeniami. 2. Protestujemy także: przeciwko planowanym zmianom ustawowym, zmierzającym do uniemożliwienia uwzględniania w toku orzekania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego, a także przeciwko ograniczeniom zakresu uprawnień samorządu sędziowskiego…

30 grudnia 2019

Uchwała Nr 1/2/2019 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powstrzymania się od opiniowania i przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Na podstawie art. 24 § 4 pkt 7 w związku z pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca…

16 grudnia 2019

Stanowczo protestujemy przeciwko zapowiadanym przez polityków większości sejmowej zmianom ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 69), wedle których sędziowie byliby karani dyscyplinarnie (ze złożeniem urzędu włącznie) za decyzje procesowe i orzecznicze, sprzeczne z politycznymi oczekiwaniami władzy wykonawczej i ustawodawczej. W szczególności, niedopuszczalne jest…