14 stycznia 2020

W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku stwierdza, że jej regulacje naruszają zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  gwarancje niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej;…

8 stycznia 2020

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wyraża dezaprobatę wobec rozwiązań przyjętych w uchwalonej dnia 20 grudnia 2019 r. ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Stwierdzamy, że przyjęcie w tej ustawie  rozwiązań podważających zasady funkcjonowania władzy sądowniczej w demokratycznym państwie prawa jest…

30 grudnia 2019

Szanowni Przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych! Zapraszamy na Marsz 1000 tóg pt: “PRAWO DO NIEZAWISŁOŚCI. PRAWO DO EUROPY” Spotkajmy się wszyscy ubrani w togi z symbolicznie zaklejonymi ustami 11 stycznia 2020 w Warszawie aby wyrazić sprzeciw wobec zamykania prawnikom ust, a także aby wyrazić nasz szacunek dla prawa krajowego i europejskiego! Tym razem nie planujemy przemówień,…