Centrum Konferencyjnym Kopernik, Warszawa

12 października 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych na temat : Aktywizm sędziowski- – obowiązek czy nadużycie”. Panel dyskusyjny poprowadził p. prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, a panelistami byli p. prof. dr hab. Ewa Łętowska, p. prof. nadzwyczajny UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski, p. prof. nadzwyczajny UW Marcin Matczak, p. dr Bogdan Zdziennicki i zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich p. Stanisław Trociuk.

Verwaltungsgericht, Wiedeń

Grupa członków Stowarzyszenia i sędziów niezrzeszonych spotkała się 17 września 2019 r. w Wiedniu w Verwaltungsgericht z prezesem Stowarzyszenia Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEJA) panią Edith Zeller i prezesem austriackiego stowarzyszenia sędziów administracyjnych (Verwaltungsrichter- Vereinigung- VRV) panem Siegfriedem Königshoferem. Podczas spotkania wymieniono informacje o ustroju sądów administracyjnych w Austrii i Polsce, nawiązano współpracę. Podczas pobytu w Wiedniu grupa odwiedziła również siedzibę ONZ. Wyjazd połączony był także z górskimi wędrówkami w okolicach Reichenau an der Rax.