14 marca 2019

Wspólne stanowisko z dnia 13 marca 2019 r. Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia Sędziowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszeniu Sędziów „Themis”, Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Sędziów Sądów Administracyjnych, Stowarzyszeniu Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszeniu Sędziów Rodzinnych Pro Familia…

28 lutego 2019

Stanowisko pięciu stowarzyszeń sędziowskich w sprawie postulatów płacowych pracowników sądów. Stowarzyszenia sędziowskie, w związku z zapowiadanymi akcjami protestacyjnymi, popierają słuszne postulaty płacowe innych niż sędziowie pracowników sądów powszechnych i administracyjnych. Wynagrodzenia pracowników, niezbędnych do poprawnego funkcjonowaniu sądów wszystkich szczebli, pozostają na niezmienionym poziomie co do zasady od 2011 roku. Często oscylują wokół minimalnego wynagrodzenia gwarantowanego…

28 lutego 2019

Warszawa, 27 lutego 2019 r. Opinia [14(1)/2019] Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Bogdana Święczkowskiego w stosunku do adwokata Jacka Dubois, obrońcy sędziów w postępowaniach dyscyplinarnych w sprawach objętych patronatem KOS. W stosunku do adw. Jacka Dubois zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu deliktu dyscyplinarnego polegającego na…