27 marca 2023

W ostatni weekend odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie OSSSA. Naszymi gośćmi byli Prezes Iustitii Krystian Markiewicz i członek zarządu Iustitii Arkadiusz Tomczak oraz Prezes Honorowy Stowarzyszenia Sędziów Themis Irena Kamińska. Mieliśmy też wyjątkowych gości – dr Hannę Machińską i prof. dr. hab. Andrzeja Gomułowicza. Uchwałami Walnego Zgromadzenia z 25 marca 2023 r. nadaliśmy Hannie…

26 marca 2023

Sędziowie zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Sędziów Sądów Administracyjnych z narastającym niepokojem obserwują pogłębiający się kryzys praworządności w Polsce. Podjęte w ciągu ostatniego roku działania władzy wykonawczej i ustawodawczej, przedstawiane opinii publicznej jako wypełnienie tzw. „kamieni milowych” w obszarze wymiaru sprawiedliwości, oceniamy jako pozorne i niezmierzające do deklarowanych celów. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r….

24 marca 2023

W sobotę i niedzielę 25-26 marca 2023 r. członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Administracyjnych spotykają się na Walnym Zgromadzeniu. Oprócz spraw organizacyjnych na Zgromadzeniu zostaną przedstawione projekty zmian do Prawa o ustroju sądów administracyjnych (projekt nowej regulacji) i zmian Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przygotowane przez zespół legislacyjny Stowarzyszenia. Tekst projektów zawarty jest w plikach…