1 czerwca 2022

Szanowna Pani Przewodnicząca KE, Wiceprzewodniczący oraz Państwo Komisarze! Szanowny Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący PE! Szanowny Pan Przewodniczący Komisji LIBE! Jako polscy sędziowie po raz kolejny zwracamy się do Państwa  z apelem o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia praworządności w Polsce oraz zagwarantowania obywatelom Polski i innych państw członkowskich prawa do niezależnego sądu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski…