20 stycznia 2022

List otwarty My, sędziowie, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa wszystkich kadencji w latach 1990–2018, w tym członkowie Rady, której kadencja została niezgodnie z Konstytucją RP przerwana, w związku z wyborem w 2018 r. sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z…

19 listopada 2021

Na stronie Komitetu Obrony Sprawiedliwości zamieszczona została uaktualniona, w stosunku do opublikowanej w maju 2019 r. wersja raportu „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów”. Jednym z celów istnienia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS jest monitorowanie i archiwizowanie przypadków wywierania nacisku na sędziów, prokuratorów i innych przedstawicieli zawodów prawniczych. Archiwizowanie ich…

11 października 2021

My, sędziowie sądów administracyjnych jesteśmy i czujemy się sędziami polskimi i unijnymi. Od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej zadawaliśmy i będziemy zadawać pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Będziemy dokonywać wykładni prounijnej i prokonstytucyjnej. Wniosek Premiera do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 3/21, rozstrzygnięty 7 października 2021 r., był w istocie skutkiem pytań,…