13 maja 2022

Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 13 maja 2022 r. W dniu 12 maja 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dokonał powtórnego, politycznego wyboru 15 sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa. Przypominamy!!! 1. Krajowa Rada Sądownictwa jest organem konstytucyjnym, który w założeniu ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 186…

24 kwietnia 2022

23-24 kwietnia 2022 r. odbyło się w Ołtarzewie Walne Zgromadzenie OSSSA. Wybrano nowy zarząd. Prezesem została Aleksandra Wrzesińska-Nowacka. Do zarządu wybrani zostali Renata Detka, Paweł Groński, Barbara Kołodziejczak-Osetek, Izabella Kulig-Maciszewska, Jacek Niedzielski, Maria Zawadzka. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Henryka Lewandowska Kuraszkiewicz, Małogorzata Niezgódka-Medek i Mirosław Surma.

24 kwietnia 2022

My, sędziowie zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Sędziów Sądów Administracyjnych, w trosce o dobro Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich Jej obywateli, wzywamy organy władzy wykonawczej i ustawodawczej do podjęcia pilnych działań mających na celu realne przywrócenie stanu praworządności w Polsce. Naruszenie zasad praworządności w zakresie dostępu obywateli do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu, wyrażonych w Konstytucji RP…