1 czerwca 2023

12 maja 2023 r. odbyło się w Wersalu Walne Zgromadzenie Association of European Administrative Judges. Udział w Zgromadzeniu wzięli członkowie Zarządu OSSSA – Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Barbara Kołodziejczak-Osetek i Paweł Groński. Rozpatrzono na nim pozytywnie wniosek o przyjęcie OSSSA w poczet członków AEAJ. Z radością informujemy, że zostaliśmy przyjęci przez aklamację. W Wersalu powołano także nowe…

23 maja 2023

Dziś coroczne święto wymiaru sprawiedliwości. Życzymy wszystkim sędziom i asesorom, aby zawsze postępowali zgodnie ze złożonym ślubowaniem, dobrej legislacji, aby warunki pracy pozwalały na spokojną pracę i możliwość poświęcenia na każdą sprawę takiej ilości czasu, jaka jest potrzebna do dobrego jej rozstrzygnięcia, aby obciążenie pracą pozwalało też na odpoczynek i realizację innych pasji, a wynagrodzenie…

8 kwietnia 2023

Niech Święta będą radosne, wolne od swarów i trosk! Niech znajdzie się czas na przyjazne rozmowy, na wspólne spacery, na wyciszenie… Zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych dla wszystkich, niezależnie od ich światopoglądu…