8 grudnia 2022

Wczoraj, 7 grudnia 2022 r., odwołano ze stanowiska zastępcy RPO panią Hannę Machińską. To bardzo smutna wiadomość. Pani  dr Machińska znana jest z wieloletnich działań na rzecz ochrony praw człowieka, zarówno w postaci faktycznych działań na rzecz osób, których prawa naruszano, jak i z działań edukacyjnych. Gdy była dyrektorem Biura Rady Europy w Polsce organizowała…

6 października 2022

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim wyraża sprzeciw wobec zapisów projektu ustawy okołobudżetowej na rok 2023, przewidujących odejście od zasady ustalania wynagrodzeń sędziów w powiązaniu z wysokością przeciętnego wynagrodzenia, określonej w art. 91 § 1 c ustawy o ustroju sądów powszechnych. Zgromadzenie zwraca również uwagę na brak, uwzględniającej wysokość inflacji, waloryzacji wynagrodzeń…