19 września 2020

Po raz kolejny stanowczo protestujemy przeciwko personalnym atakom na sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych związanych z wydanymi przez nich wyrokami. W portalu wPolityce.pl wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  wydany w sprawie skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. w  przedmiocie polecenia Poczcie Polskiej S. A. realizacji działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19…

19 września 2020

Ostatnie czynności Prokuratury oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego wobec sędziego Beaty Morawiec,  Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Themis, budzą głębokie zaniepokojenie i podejrzenie, że są kolejnym działaniem zmierzającym do zastraszenia i dyskredytacji sędziów, działających na rzecz obrony Konstytucji, praworządności, niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Śledztwo w sprawie korupcji w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, w ramach którego badano również…

18 września 2020

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zdecydowanie potępia działania podjęte wobec Beaty Morawiec – Sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie, prezesa Stowarzyszenia Sędziów Themis, które zmierzają do jej zdyskredytowania, odsunięcia od orzekania i udziału w życiu publicznym. 16 września 2020 r. zależna od Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Prokuratura Krajowa poinformowała, że skierowała do Izby Dyscyplinarnej działającej w Sądzie…