22 maja 2020

Z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom Sędziom, Asesorom i Referendarzom życzymy, aby: – mogli orzekać na podstawie stabilnego, stanowionego w zgodzie z Konstytucją i umowami międzynarodowymi prawa, przy zachowaniu zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów; –  ich prawa obywatelskie były przestrzegane. Życzymy wytrwałości i wierności przysiędze, którą składamy przy…

3 maja 2020

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji Prokuratora Krajowego żądającego zainicjowania postępowania dyscyplinarnego wobec Ewy Wrzosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Mokotowa w Warszawie. Prokurator Ewa Wrzosek podjęła decyzję procesową o wszczęciu postępowania karnego w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób poprzez podjęcie działań mających na celu przeprowadzenie wyborów Prezydenta…

30 kwietnia 2020

Warszawa, 30 kwietnia 2020 r. Szanowna Pani Prezes, W dniu zakończenia Pani kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jako obywatele i organizacje zaangażowane w obronę niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej dziękujemy Pani za ostatnie lata wspólnej sędziowskiej i obywatelskiej walki o utrzymanie w polskim porządku prawnym niezależnego Sądu Najwyższego. Dziękujemy! Sędziowie Sądu Najwyższego są ostatnim gwarantem…