26 lutego 2021

W dniu 24 lutego 2021 r., na stronach internetowych Prokuratury Krajowej ukazała się informacja, że w związku z publikacją dziennika Gazeta Wyborcza, na łamach której, w dniu 30 styczniu 2021 r. ukazał się wywiad z Panią Katarzyną Kwiatkowską, pt. „Ukarana prokuratorka ostrzega szefów: Nie chcę nikogo straszyć, ale gromadzimy dowody”, Prokuratura Krajowa wystąpiła wobec Prezeski…

21 lutego 2021

W związku ze złożonymi wnioskami: o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego  wobec sędziego Piotra Gąciarka oraz o  odwołanie z zajmowanych stanowisk służbowych sędziów Ewy Maciejewskiej i Alicji Karpus – Rutkowskiej PROTESTUJEMY: – przeciwko represjonowaniu sędziów za wyrażane przez nich publicznie poglądy i działania mające na celu obronę zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Sędzia, tak jak każdy…

10 lutego 2021

Sędziowie okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach, wyrażają głębokie oburzenie, dezaprobatę i sprzeciw wobec treści zawartych w publikacji autorstwa Ryszarda Sadlika, aktualnego prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, która ukazała się na łamach dziennika „Rzeczpospolita” pod tytułem „Potrzeba świeżej krwi”, a sugerujących „kolesiostwo”, „kastowość” i powiązania polityczne sędziów. Zaprezentowane w tej publikacji stanowisko nie znajduje nie tylko…