1 czerwca 2022

Europe, May 30th 2022.The undersigned European associations of judges and prosecutors, having taken notice of the attachedletter sent on 23rd of May 2022 by five associations of Polish judges: “IUSTITIA” Association of Judges,“Themis” Judges Association, Association of Family Judges in Poland, “Pro Familia” Family JudgesAssociation and Polish Association of Administrative Court Judges (further: the Polish…

1 czerwca 2022

Szanowna Pani Przewodnicząca KE, Wiceprzewodniczący oraz Państwo Komisarze! Szanowny Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący PE! Szanowny Pan Przewodniczący Komisji LIBE! Jako polscy sędziowie po raz kolejny zwracamy się do Państwa  z apelem o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia praworządności w Polsce oraz zagwarantowania obywatelom Polski i innych państw członkowskich prawa do niezależnego sądu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski…