1 marca 2024

Organizatorzy konferencji Prerogatywy władzy – zapomniane pojęcie języka prawniczego czy figura retoryczna? (Łódź, siedziba Wydziału Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, 19 kwietnia 2024 r.) zapraszają do udziału w tym wydarzeniu, w formie zdalnej albo stacjonarnej. Uczestnictwo w konferencji wymaga uprzedniego zarejestrowania się drogą elektroniczną, a w przypadku wyboru formy uczestnictwa zdalnego – także…

3 stycznia 2024

LIST OTWARTY ZARZĄDU OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH DO PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO SĘDZIEGO NSA JACKA CHLEBNEGO Szanowny Panie Prezesie! W ostatnim czasie zapadły kolejne ważne orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczące polskiego sądownictwa. W wyroku pilotażowym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Sekcja Pierwsza) z 23 listopada 2023 r. w sprawie…