1 czerwca 2022

Szanowna Pani Przewodnicząca KE, Wiceprzewodniczący oraz Państwo Komisarze! Szanowny Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący PE! Szanowny Pan Przewodniczący Komisji LIBE! Jako polscy sędziowie po raz kolejny zwracamy się do Państwa  z apelem o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia praworządności w Polsce oraz zagwarantowania obywatelom Polski i innych państw członkowskich prawa do niezależnego sądu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski…

13 maja 2022

Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 13 maja 2022 r. W dniu 12 maja 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dokonał powtórnego, politycznego wyboru 15 sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa. Przypominamy!!! 1. Krajowa Rada Sądownictwa jest organem konstytucyjnym, który w założeniu ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (art. 186…