24 kwietnia 2022

23-24 kwietnia 2022 r. odbyło się w Ołtarzewie Walne Zgromadzenie OSSSA. Wybrano nowy zarząd. Prezesem została Aleksandra Wrzesińska-Nowacka. Do zarządu wybrani zostali Renata Detka, Paweł Groński, Barbara Kołodziejczak-Osetek, Izabella Kulig-Maciszewska, Jacek Niedzielski, Maria Zawadzka. W skład Komisji Rewizyjnej weszli Henryka Lewandowska Kuraszkiewicz, Małogorzata Niezgódka-Medek i Mirosław Surma.

24 kwietnia 2022

My, sędziowie zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Sędziów Sądów Administracyjnych, w trosce o dobro Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich Jej obywateli, wzywamy organy władzy wykonawczej i ustawodawczej do podjęcia pilnych działań mających na celu realne przywrócenie stanu praworządności w Polsce. Naruszenie zasad praworządności w zakresie dostępu obywateli do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu, wyrażonych w Konstytucji RP…

16 marca 2022

Warszawa, 13 marca 2022 r. Petycja przeciwko niszczeniu praworządności w Polsce w trakcie wojny w Ukrainie Do Komisji Europejskiej Parlamentu Europejskiego Rady Unii Europejskiej Od momentu agresji Rosji na Ukrainę polski rząd pozycjonuje się na arenie międzynarodowej jako obrońca wolności i demokracji, a jednocześnie na forum krajowym dokonuje w przyspieszonym tempie dalszego niszczenia standardów demokracji…