6 października 2022

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim wyraża sprzeciw wobec zapisów projektu ustawy okołobudżetowej na rok 2023, przewidujących odejście od zasady ustalania wynagrodzeń sędziów w powiązaniu z wysokością przeciętnego wynagrodzenia, określonej w art. 91 § 1 c ustawy o ustroju sądów powszechnych. Zgromadzenie zwraca również uwagę na brak, uwzględniającej wysokość inflacji, waloryzacji wynagrodzeń…

1 czerwca 2022

Europe, May 30th 2022.The undersigned European associations of judges and prosecutors, having taken notice of the attachedletter sent on 23rd of May 2022 by five associations of Polish judges: “IUSTITIA” Association of Judges,“Themis” Judges Association, Association of Family Judges in Poland, “Pro Familia” Family JudgesAssociation and Polish Association of Administrative Court Judges (further: the Polish…