21 grudnia 2023

Świąt spokojnych, radosnych, spędzonych wśród życzliwych i szanujących się nawzajem osób , oderwania od codziennych kłopotów i zajęć, a w Nowym Roku – zdrowia, realizacji planów i marzeń i wielu powodów do radości, spokojnego świata wokół i woli wzajemnego zrozumienia życzy  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

19 listopada 2023

1.Podtrzymujemy stanowisko wyrażane wielokrotnie w uchwałach zarządu, a ostatnio w uchwale Walnego Zgromadzenia OSSSA z 25 marca 2023 r. o wadliwości powołania sędziów, wchodzących obecnie w skład Krajowej Rady Sądownictwa. Propozycję, aby Sejm X Kadencji stwierdził nieważność uchwał o ich powołaniu, uważamy za w pełni zasadną i stanowiącą wykonanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i…

11 listopada 2023

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić. Odrzucam pustobrzmiące słowa. Można nie kochać cię – i żyć, ale nie można owocować” (Wisława Szymborska) Wszystkim Obywatelkom i Obywatelom życzymy w Dniu Niepodległości, aby czuli się pełnoprawnymi obywatelami, aby mieli siły do…