1 lutego 2021

W procedowanym obecnie w Sejmie RP projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899) przewidziano zmianę art. 15 zzs4  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz….

25 stycznia 2021

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych podtrzymuje wyrażoną w ramach Komitetu Obrony Sprawiedliwości opinię nr (37(1)2021) z 19 stycznia 2021 r.  w sprawie delegowania prokuratorów ze Stowarzyszenia Lex Super Omnia. W związku z ostatnimi wypowiedziami Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi tej kwestii ponownie chcieliśmy podkreślić, że osobom wykonującym zawód prokuratora przysługują, tak jak każdemu obywatelowi…

25 stycznia 2021

20 stycznia 2021r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Zbigniewa Ziobro od wyroku nakazującego mu przeproszenie sędzi Beaty Morawiec za bezprawne naruszenie jej dobrego imienia w komunikacie o odwołaniu sędzi ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie poprzez powiązanie tego odwołania z aresztowaniami w sprawie kryminalnej, ujawnionej w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Tego samego dnia,…