23 lipca 2021

Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej licznych nieścisłości i przekłamań na temat konsekwencji niedawnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce, jako przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk prawniczych działających na rzecz ochrony praw i wolności człowieka czujemy się w obowiązku przedstawić obywatelom rzeczywisty stan sprawy. Jesteśmy bowiem przekonani, że tylko rzetelna informacja…

21 lipca 2021

Jako sędziowie sądów administracyjnych jesteśmy dumni z tego, że od ponad siedemnastu lat jesteśmy nie tylko sędziami polskimi, ale także sędziami unijnymi. Prawo unijne jest przez nas stosowane, kierujemy pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i odwołujemy się w naszych orzeczeniach do dorobku orzeczniczego tego sądu. Obliguje nas do tego przede wszystkim przyjęta po…

15 lipca 2021

Dziś niestety nieodwołalnie prof. Adam Bodnar zakończył swoją kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich. Był Rzecznikiem w trudnych dla obywateli czasach. Postawił wysoko poprzeczkę swoim następcom. Był i działał wszędzie tam, gdzie potrzebowali Go obywatele, podejmował interwencje, edukował. Wspierał obywatelskie inicjatywy i organizacje pozarządowe, a przede wszystkim niestrudzenie walczył o prawa i wolności obywatelskie gwarantowane w Konstytucji….