24 kwietnia 2022

My, sędziowie zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Sędziów Sądów Administracyjnych, w trosce o dobro Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich Jej obywateli, wzywamy organy władzy wykonawczej i ustawodawczej do podjęcia pilnych działań mających na celu realne przywrócenie stanu praworządności w Polsce. Naruszenie zasad praworządności w zakresie dostępu obywateli do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu, wyrażonych w Konstytucji RP…

16 marca 2022

Warszawa, 13 marca 2022 r. Petycja przeciwko niszczeniu praworządności w Polsce w trakcie wojny w Ukrainie Do Komisji Europejskiej Parlamentu Europejskiego Rady Unii Europejskiej Od momentu agresji Rosji na Ukrainę polski rząd pozycjonuje się na arenie międzynarodowej jako obrońca wolności i demokracji, a jednocześnie na forum krajowym dokonuje w przyspieszonym tempie dalszego niszczenia standardów demokracji…

6 marca 2022

Naczelny Sąd Administracyjny i wojewódzkie sądy administracyjne włączyły się w akcję pomocy dla Ukrainy. Jedną z form pomocy jest zapewnienie rodzinom sędziów ukraińskich zakwaterowania w Polsce. Sędziowie pozostają na Ukrainie, tym bardziej konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa ich rodzinom. Jeśli ktoś z Państwa może udostępnić potrzebującym lokal/pokój, można włączyć się do akcji pomocowej organizowanej przez NSA…