19 września 2020

Ostatnie czynności Prokuratury oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego wobec sędziego Beaty Morawiec,  Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Themis, budzą głębokie zaniepokojenie i podejrzenie, że są kolejnym działaniem zmierzającym do zastraszenia i dyskredytacji sędziów, działających na rzecz obrony Konstytucji, praworządności, niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Śledztwo w sprawie korupcji w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, w ramach którego badano również…

18 września 2020

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zdecydowanie potępia działania podjęte wobec Beaty Morawiec – Sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie, prezesa Stowarzyszenia Sędziów Themis, które zmierzają do jej zdyskredytowania, odsunięcia od orzekania i udziału w życiu publicznym. 16 września 2020 r. zależna od Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Prokuratura Krajowa poinformowała, że skierowała do Izby Dyscyplinarnej działającej w Sądzie…

10 września 2020

10 września br. o godz. 13.30 Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym będzie rozpoznawać zażalenie Prokuratora Generalnego na odmowę Rzecznika Dyscyplinarnego pociągnięcia do odpowiedzialności prok. Krzysztofa Parchimowicza za to, że w charakterze publiczności wspierał panią prok. Beatę Mik podczas jej rozpraw dyscyplinarnych. Rozprawa ta, jak i wiele innych, została wyznaczona mimo postanowienia TSUE z 8 kwietnia…