20 stycznia 2021

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS głęboko potępia decyzję Prokuratora Krajowego nadzorowanego przez Zbigniewa Ziobrę o delegowaniu prokuratorów – członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, zaangażowanych w obronę niezależności prokuratury, aktywnych w obronie państwa prawa do odległych od ich miejsca zamieszkania jednostek prokuratury. Tą decyzją prokurator Katarzyna Kwiatkowska, prezes Stowarzyszenia, została przeniesiona z Warszawy do prokuratury w…

24 grudnia 2020

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim dużej dawki zdrowia i odporności , ludzkiej życzliwości, wzajemnego szacunku dla współobywateli i gwarancji konstytucyjnych praw i wolności!                               sędziowie- członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów                               Sądów Administracyjnych

1 grudnia 2020

Mimo toczącej się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy z wniosku Komisji Europejskiej przeciwko Polsce C-791/19 dotyczącej m.in. uchybieniu przez Polskę przyjętym przez nią zobowiązaniom poprzez dopuszczenie, aby treść orzeczeń sądowych mogła być kwalifikowana jako przewinienie dyscyplinarne wobec sędziów sądów powszechnych, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysław Radzik prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez…