30 grudnia 2019

Uchwała Nr 1/2/2019 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powstrzymania się od opiniowania i przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Na podstawie art. 24 § 4 pkt 7 w związku z pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca…

16 grudnia 2019

Stanowczo protestujemy przeciwko zapowiadanym przez polityków większości sejmowej zmianom ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 69), wedle których sędziowie byliby karani dyscyplinarnie (ze złożeniem urzędu włącznie) za decyzje procesowe i orzecznicze, sprzeczne z politycznymi oczekiwaniami władzy wykonawczej i ustawodawczej. W szczególności, niedopuszczalne jest…

16 grudnia 2019

List otwarty do Przewodniczącej Komisji Europejskiej w sprawie systemu dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce i konieczności pilnego zarządzenia środków tymczasowych w sprawie Komisja przeciwko Polsce (C-791/19) Od momentu wszczęcia przez Komisję Europejską, w kwietniu 2019 r., trzeciego postępowania dotyczącego powtarzających się ataków polskich władz na praworządność, sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu. Doszliśmy obecnie do bezprecedensowego etapu,…