25 lipca 2020

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zdecydowanie potępia działania podejmowane wobec prokuratora Józefa Gacka, pełniącego obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, w stosunku do którego Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za przestępstwo niedopełnienia obowiązków, określone w art. 231 § 1 k.k. Prokurator Józef Gacek…

17 lipca 2020

Stanowczo protestujemy przeciwko personalnym atakom na sędziów wojewódzkich sądów  administracyjnych związanym z wydanymi przez nich wyrokami. W portalu wPolityce.pl wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  wydany w sprawie uchwały Rady Gminy Klwów (nazwanej przez dziennikarzy „uchwałą anty-LGBT”) skomentowano poprzez krytykę sędziów składu orzekającego i odwołanie się do ich przynależności do „upolitycznionych” stowarzyszeń. Tego rodzaju krytykę…

26 czerwca 2020

Każda kampania wyborcza to dynamiczne wystąpienia kandydatów, zażarte debaty oraz tysiące banerów, ulotek i spotów. Język, jakim w okresie kampanii posługują się kandydaci i ich sztaby, bywa ostry i przepełniony wyrazistymi porównaniami. Nie ma w tym nic niestosownego. Demokracja to przecież także mobilizacja obywateli i wymiana opinii o ważnych sprawach publicznych – a to może…