26 kwietnia 2021

22 kwietnia 2021 r. Izba Dyscyplinarna działająca w budynku Sądu Najwyższego nie wyraziła zgody na zatrzymanie i siłowe doprowadzenie na przesłuchanie sędziego Igora Tulei jednocześnie kwestionując w ustnych motywach rozstrzygnięcia zasadność uchylenia sędziemu immunitetu. Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zwraca uwagę, że w demokratycznym państwie prawa do postępowania, jakie ma miejsce w sprawie sędziego Igora Tulei,…

26 lutego 2021

W dniu 24 lutego 2021 r., na stronach internetowych Prokuratury Krajowej ukazała się informacja, że w związku z publikacją dziennika Gazeta Wyborcza, na łamach której, w dniu 30 styczniu 2021 r. ukazał się wywiad z Panią Katarzyną Kwiatkowską, pt. „Ukarana prokuratorka ostrzega szefów: Nie chcę nikogo straszyć, ale gromadzimy dowody”, Prokuratura Krajowa wystąpiła wobec Prezeski…

21 lutego 2021

W związku ze złożonymi wnioskami: o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego  wobec sędziego Piotra Gąciarka oraz o  odwołanie z zajmowanych stanowisk służbowych sędziów Ewy Maciejewskiej i Alicji Karpus – Rutkowskiej PROTESTUJEMY: – przeciwko represjonowaniu sędziów za wyrażane przez nich publicznie poglądy i działania mające na celu obronę zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Sędzia, tak jak każdy…