1 października 2019

Wyrażamy głęboki szacunek dla postawy tych naszych Koleżanek i Kolegów – sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy po wejściu w życie ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, podjęli decyzję o dalszym pełnieniu służby i nie skorzystali z wątpliwej zarówno konstytucyjnie jak i etycznie propozycji złożenia oświadczenia woli o pozostaniu…

29 września 2019

Przyłączamy się w całości do stanowiska Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zaprezentowanego w uchwale Nr 1/6/2019 z dnia 26 września 2019 r., i wniosku skierowanego przez Kolegium do Rzecznika Dyscyplinarnego NSA o zintensyfikowanie czynności wyjaśniających dotyczących działalności w mediach społecznościowych i środkach masowego przekazu sędziego Tomasza Szmydta. Uzasadniony niepokój budzić musi okoliczność, że mimo…

23 sierpnia 2019

Kierując się troską o dobro wymiaru sprawiedliwości przyłączamy się do apelu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oraz Stowarzyszenia Sędziów Themis o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu rzetelne, obiektywne i wszechstronne wyjaśnienie doniesień prasowych dotyczących zorganizowanej akcji hejterskiej skierowanej przeciwko polskim sędziom. Opisane na portalu Onet.pl praktyki uznajemy za niedopuszczalne i sprzeczne z jakimikolwiek standardami demokratycznego…