8 czerwca 2020

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych solidaryzuje się z sędzią Sądu Okręgowego Igorem Tuleyą. 9 czerwca 2020 r. o godzinie 9.00 Izba Dyscyplinarna rozpoznawać ma wniosek o uchylenie mu immunitetu. Posiedzenie Izby Dyscyplinarnej zostało wyznaczone pomimo wydanego 8 kwietnia 2020 r. przez Trybunał Sprawiedliwości UE postanowienia o zabezpieczeniu  (C-791/19), zawieszającego działalność tej Izby. Naruszenie tego postanowienia…

22 maja 2020

Z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom Sędziom, Asesorom i Referendarzom życzymy, aby: – mogli orzekać na podstawie stabilnego, stanowionego w zgodzie z Konstytucją i umowami międzynarodowymi prawa, przy zachowaniu zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów; –  ich prawa obywatelskie były przestrzegane. Życzymy wytrwałości i wierności przysiędze, którą składamy przy…

3 maja 2020

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji Prokuratora Krajowego żądającego zainicjowania postępowania dyscyplinarnego wobec Ewy Wrzosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Mokotowa w Warszawie. Prokurator Ewa Wrzosek podjęła decyzję procesową o wszczęciu postępowania karnego w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób poprzez podjęcie działań mających na celu przeprowadzenie wyborów Prezydenta…