20 października 2020

W środę 21 października o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Izby Dyscyplinarnej w sprawie uchylenia immunitetu sędzi Sądu Rejonowego w Opolu Irenie Majcher. Prokuratura Krajowa chce postawić sędzi zarzut niedopełnienia obowiązków z art. 231 k.k. w sprawie, w której jedna z opolskich spółek nie dopełniła obowiązku przeniesienia akt rejestrowych z Rejestru Handlowego B do Krajowego…

17 października 2020

Ostatnie działania prokuratury, podjęte wobec jednego z adwokatów, budzą poważne wątpliwości w świetle przestrzegania praw i wolności obywatelskich wynikających z Konstytucji RP, w szczególności prawa do obrony (art. 42 ust. 2 Konstytucji) oraz tajemnicy komunikowania się (art. 49 Konstytucji RP), a także przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art. 6 ust.3 i art.8)…

11 października 2020

Przypominamy, że  istniejąca od 2014 r. Fundacja „Dom Sędziego Seniora”, od dnia 29 listopada 2017 r. wpisana została do rejestru organizacji pożytku publicznego. Jej głównym celem statutowym jest pomoc osobom starszym, w tym sędziom  w stanie spoczynku m.in. poprzez budowę i organizację Domów Sędziego Seniora. Fundacja pomaga także sędziom (i byłym sędziom) w trudnych sytuacjach…