10 lutego 2021

Sędziowie okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach, wyrażają głębokie oburzenie, dezaprobatę i sprzeciw wobec treści zawartych w publikacji autorstwa Ryszarda Sadlika, aktualnego prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, która ukazała się na łamach dziennika „Rzeczpospolita” pod tytułem „Potrzeba świeżej krwi”, a sugerujących „kolesiostwo”, „kastowość” i powiązania polityczne sędziów. Zaprezentowane w tej publikacji stanowisko nie znajduje nie tylko…

1 lutego 2021

W procedowanym obecnie w Sejmie RP projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899) przewidziano zmianę art. 15 zzs4  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz….

25 stycznia 2021

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych podtrzymuje wyrażoną w ramach Komitetu Obrony Sprawiedliwości opinię nr (37(1)2021) z 19 stycznia 2021 r.  w sprawie delegowania prokuratorów ze Stowarzyszenia Lex Super Omnia. W związku z ostatnimi wypowiedziami Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi tej kwestii ponownie chcieliśmy podkreślić, że osobom wykonującym zawód prokuratora przysługują, tak jak każdemu obywatelowi…