3 maja 2020

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji Prokuratora Krajowego żądającego zainicjowania postępowania dyscyplinarnego wobec Ewy Wrzosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Mokotowa w Warszawie. Prokurator Ewa Wrzosek podjęła decyzję procesową o wszczęciu postępowania karnego w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób poprzez podjęcie działań mających na celu przeprowadzenie wyborów Prezydenta…

30 kwietnia 2020

Warszawa, 30 kwietnia 2020 r. Szanowna Pani Prezes, W dniu zakończenia Pani kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jako obywatele i organizacje zaangażowane w obronę niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej dziękujemy Pani za ostatnie lata wspólnej sędziowskiej i obywatelskiej walki o utrzymanie w polskim porządku prawnym niezależnego Sądu Najwyższego. Dziękujemy! Sędziowie Sądu Najwyższego są ostatnim gwarantem…

25 kwietnia 2020

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych zdecydowanie negatywnie ocenia rozwiązania zawarte w uchwalonej przez Sejm ustawie o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Organizacja wyborów w czasie epidemii zwiększa ryzyko nasilenia rozprzestrzeniania zakażeń i stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno osób głosujących jak i pracujących przy organizacji wyborów….